PG

Osobna priča fitoterapije

Stribor Marković- osobna priča

Većinom me uz osmjeh prepoznaju: “vi ste onaj s biljkama”. Taj mali osmjeh, bez ikakve patetike, plaća je za svo vrijeme i novac koji sam investirao u fitoterapiju.

Tko se bavi fitoterapijom?

Postoji fitoterapija samoliječenja, laička, savjetodavna, medicinska, klinička… Svatko se bavi fitoterapijom upravo do granica svojeg znanja i iskustva.

Integrativna medicina

Integrativna medicina

Današnja medicina ima puno lica, sam pristup se uvelike može razlikovati. Komplementarna, alternativna, energetska, integrativna, holistička, konvencionalna…

Scroll to Top