Koncentrirani gemoterapijski ekstrakti daleko su jednostavniji za spravljanje, ali i korištenje. Princip se bazira na maceriranju u otapalu koji je već smjesa vode, alkohola i glicerola (po 1/3 mase svakog). Omjer suhe mase i otapala, kao i u prvom slučaju, iznosi 1:20. U ovom postupku nema koraka 1D razrijeđivanja. Pogledajmo primjer koji smo već naučili s pupoljcima crnog ribiza (pogledajte gore).

Ako smo uzeli 100g pupoljaka čiji gubitak sušenjem iznosi 60%, onda ćemo macerirati svježe pupoljke u 800g otapala. 800g otapala možemo spraviti na dva načina.

Imamo li 96vol% etanol (koncentrirani) spravit ćemo ga od po 266,67g vode, koncentriranog etanola i glicerola koje ćemo odvagati i promiješati.

Imamo li 70vol% etanol morat ćemo modificirati račun. Odvagat ćemo točno 50,14% 70vol% etanola, 16,53% vode i 33,33% glicerola. U našem primjeru, odvagat ćemo 401,1g 70vol% etanola, 132,3g vode i 266,7g glicerola.

Nakon točno 20 dana maceriranja nastali macerat se ocijedi. Biljni materijal se kao i u klasičnom postpupku istisne, ali daleko nježnije, a nastala iscijeđene tekućina spoji se s maceratom i pomiješa. Nakon dva dana se filtirira kroz gazu.

Dnavna doza ovog macerata iznosi do 30 kapi dnevno, uobičajeno 2-5 kapi 3x dnevno. Neki autori preporučuju dozu od 1 kapi na 10kg/dan kod djece.  Glavna prednost ovog tipa ekstrakta je jednostavnost ne samo tijekom proizvodnje, već i korištenjem.