KNJIGA

Fitoaromaterapija

KNJIGA NIJE DOSTUPNA

FITOAROMATERAPIJA
monografije esencijalnih ulja i ljekovitih biljaka

Ova knjiga po prvi put na hrvatskom jeziku kemijski i botanički precizno opisuje esencijalna (eterična) ulja, njihovo djelovanje na ljudski organizam, te djelovanje najvažnijih, uglavnom klinički ispitanih ljekovitih biljaka. Budući da daje vrlo opširan uvod iz temeljnih znanosti potrebnih za rad aromaterapeuta i fitoterapeuta, može se shvatiti kao udžbenik za ova dva, danas vrlo popularna, zanimanja.

U knjizi se nalaze:

  • 82 monografije s opisanih 226 esencijalnih ulja
  • 75 monografija ljekovitih biljaka
  • 15 monografija biljnih (baznih) ulja.

Svaka monografija esencijalnog ulja ili ljekovite biljke detaljno opisuje:

  • botaničko-kemijske karakteristike i farmakološko djelovanje pojedinog esencijalnog ulja ili ljekovite biljke
  • bolesti u kojima su ulje ili biljka indicirani te na koje se točno načine koriste za pojedine tegobe (izbjegnuto je leksikonsko nabrajanje svih mogućih indikacija kakvo je prisutno u mnogim dosadašnjim aromaterapijskim knjigama, a koje je zbunjivalo čitatelja ostavljajući ga bez konkretnih naputaka kako upotrijebiti neko esencijalno ulje za određenu tegobu – dermalno, inhalacijski, oralno, rektalno…?)
  • mjere opreza i kontraindikacije, te s kojim se lijekovima ne smiju koristiti.

Knjiga sadrži i poglavlje jednostavnih i korisnih praktičnih savjeta u obliku pitanja i odgovora te rječnik stručnih pojmova s kojima se aromaterapeuti i fitoterapeuti najčešće susreću.

Knjiga je koncipirana tako da će biti jednako zanimljiva i korisna stručnjacima (farmaceutima, liječnicima i terapeutima) kao i svakome drugome tko želi naučiti nešto više o aromaterapiji i fitoterapiji.

KNJIGA NIJE DOSTUPNA

Podijeli

Scroll to Top