ZAŠTITA
VAŠE
PRIVATNOSTI

U ovoj Pravilima o zaštiti privatnosti na internetu („Pravila o zaštiti privatnosti”) objašnjava se kako se PLANTAGEA služi osobnim podacima navedenima na našim mrežnim stranicama, mobilnim stranicama, mobilnim aplikacijama i ostalim digitalnim uslugama i proizvodima koje kontrolira PLANTAGEA, a koji su povezani s ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Stranica www.plantagea.hr je u vlasništvu tvrtke:

Plantagea d.o.o.
Uskočka 13
10430 Samobor
OIB: 36645266622

PLANTAGEA ima funkciju voditelja obrade osobnih podataka u skladu s nadležnim zakonom.

Ova Izjava o privatnosti ne primjenjuje se na stranice PLANTAGEA koje nisu povezane s ovim Pravilima o zaštiti privatnosti ili s mrežnim stranicama trećih strana s kojima se može povezati sa stranica PLANTAGEA.

Sažetak

U ovom sažetku ukratko je predstavljena naša Izjava o privatnosti.

 • Informacije koje prikupljamo
 • Kako se koristimo vašim informacijama
 • Informacije koje dijelimo
 • Vaši izbori privatnosti
 • Sigurnost
 • Globalni pristup našim stranicama
 • Promjene u našoj Izjavi o privatnosti
Informacije koje prikupljamo.

PLANTAGEA na stranicama www.plantagea.hr prikuplja sljedeće vrste informacija:

 • Informacije koje navedete. Osobni podaci koje navedete pri registraciji za naše proizvode i usluge, odgovarajući na upitnike ili ankete ili kontaktirajući s korisničkom službom PLANTAGEA
 • Automatski prikupljene informacije. Vaša IP adresa i informacije koje vas ne identificiraju o vašoj upotrebi stranica PLANTAGEA mogu se prikupljati automatski s pomoću tehnologija za praćenje poput kolačića. Vaš softver za pretraživanje mrežnih stranica može biti postavljen tako da odbija sve kolačiće. Međutim, kolačići vam mogu dopustiti da iskoristite neke od ključnih značajki stranica koje možda neće raditi ako odbijete kolačiće.
 • Informacije prikupljene iz drugih izvora. Možemo kombinirati informacije o vama dobivene sa stranica PLANTAGEA, informacije prikupljene izvan mreže ili od vanjskih strana.
Kako se koristimo vašim informacijama

PLANTAGEA upotrebljava informacije koje prikupljamo u sljedeće svrhe:

 • da bismo vam pružili tražene proizvode i usluge PLANTAGEA,
 • da bismo nudili i pružali informacije o sličnim i/ili povezanim proizvodima i uslugama,
 • da bismo prilagodili i poboljšali vaše iskustvo na stranicama PLANTAGEA,
 • da bismo općenito poboljšali naše proizvode i stranice PLANTAGEA te u ostale interne svrhe poslovanja.
Pravne obveze obavješćivanja i izvješćivanja tijela.

U skladu s europskim zakonima o zaštiti podataka, PLANTAGEA mora imati pravni temelj za obradu vaših osobnih podataka. Pravni temelj koji se primjenjuje u pojedinom slučaju ovisit će o tome u koju od određenih, prethodno opisanih, svrha PLANTAGEA obrađuje vaše osobne podatke:

 • U određenim slučajevima PLANTAGEA može zatražiti vaš pristanak za prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka. Ako odlučite dati svoj pristanak, kasnije je možete povući tako da nam se obratite na način opisan u odjeljku „Vaši izbori privatnosti”. Imajte na umu da povlačenje pristanka neće utjecati na obradu koja je već izvršena.
 • U nekim slučajevima obrada vaših osobnih podataka može biti nužna ako bi sve bilo u skladu s nadležnim zakonom ili uredbom, ili radi provedbe ugovora kojemu podliježete. Možda nećete moći odustati od te obrade ili bi vaš izbor da odustanete mogao utjecati na našu sposobnost izvođenja ugovornih obveza na koje smo se obvezali prema vama.
 • U još nekim slučajevima PLANTAGEA može obrađivati vaše osobne podatke na temelju legitimnih interesa PLANTAGEA da vas obavještava o našim proizvodima i uslugama te o znanstvenim istraživanjima i mogućnostima edukacije. Imate pravo odustati od svake takve obrade vaših osobnih podataka. To možete učiniti tako da nam se obratite na način opisan u odjeljku „Vaši izbori privatnosti”.

Aktivnosti obrade mogu uključivati bilježenje, organizaciju, strukturiranje, pohranu, prilagodbu ili izmjenu, pronalaženje, obavljanje uvida, uporabu, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje osobnih podataka. Osobni podaci koje prikupimo o vama mogu biti pohranjeni pet godina od naše zadnje interakcije s vama, nakon čega će se podaci arhivirati samo onoliko dugo koliko je to razumno potrebno u prethodno navedene svrhe, u skladu s nadležnim zakonima.

Informacije koje dijelimo

PLANTAGEA ne prodaje ili otkriva vaše osobne podatke trećim stranama bez vašeg pristanka, osim:

 • Podružnicama i pružateljima usluga treće strane kako bi na našim stranicama pružali usluge i informacije, uključujući internetski marketing i oglašavanje te podržali naše poslovanje. Od navedenih strana zahtijevamo da se osobnim podacima služe u skladu s ovom Izjavom o privatnosti.
 • Podružnicama da bi nudile i pružale informacije o povezanim proizvodima i uslugama. Ne dijelimo osobne podatke iz zemalja koje zahtijevaju pristanak, osim ako je pristanak unaprijed dobiven za dijeljenje podataka s povezanim podružnicama. Od navedenih strana zahtijevamo da se osobnim podacima služe u skladu s ovom Izjavom o privatnosti.
 • Drugom društvu u vezi prodajom ili prijenosom jedne od naših proizvodnih linija ili odjela, što uključuje usluge koje se pružaju putem jedne podružnice PLANTAGEA ili više njih.
 • Mjerodavnim regulatornim tijelima ako je nužno za PLANTAGEA kako bi poštivalo zakonsku obvezu ili zahtjev.

U slučaju da  PLANTAGEA odluči reorganizirati naše  ili se povući iz njega prodajom, udruživanjem ili akvizicijom,  PLANTAGEA može podijeliti osobne podatke o vama sa stvarnim ili mogućim kupcima. Od svih stvarnih ili mogućih kupaca zahtijevat ćemo da se prema tim osobnim podacima odnose na način koji je u skladu s ovom izjavom.

Vaši izbori privatnosti

Imate pravo dobiti na uvid te dobiti primjerak osobnih podataka o vama koje zadržavamo te imate pravo tražiti od nas da ispravimo netočne ili nepotpune osobne podatke o vama. Imate pravo primiti podatke koje ste nam pružili u strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade. Također možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ili ograničavanje njihove obrade te imate pravo prigovora na obradu osobnih podataka o sebi. Da biste zatražili pristup osobnim podacima o sebi, istaknuli što vas brine, uložili pritužbu ili zahtjev za ispravkom, ili kako biste odustali od određenih programa, obratite se našem Voditelju za pitanja privatnosti klikom na poveznicu Kontakt na stranici  PLANTAGEA koju upotrebljavate, upotrebom kontaktnih informacija  PLANTAGEA u mobilnoj aplikaciji PLANTAGEA koju upotrebljavate ili slanjem e-poruke na adresu plantagea@plantagea.hr.

Odgovornost nadležnog tijela za zaštitu podataka u Hrvatskoj jest osigurati da se u zemlji Hrvatskoj pridržava zakona o privatnosti. Za više informacija o svojim pravima na privatnost ili ako ne možete riješiti problem izravno s nama te želite uložiti pritužbu, obratite se na: plantagea@plantagea.hr.

Sigurnost

PLANTAGEA provodi kontrole kako bi štitio i osigurao osobne podatke. No, kada osobne podatke dijelite na internetu, uvijek postoji određeni rizik da bi neovlaštena treća strana mogla pristupiti vašim informacijama.

Globalni pristup našim stranicama

Upotrebom ove stranice shvaćate da će se vaši osobni podaci prikupljati, pohranjivati i obrađivati u bilo kojoj zemlji u koju možemo prenijeti vaše informacije tijekom svojeg poslovanja.  PLANTAGEA može prenijeti osobne podatke o vama u sve povezane podružnice diljem svijeta. Te podružnice potom mogu osobne podatke o vama prenijeti drugim povezani podružnicama. Neke podružnice mogu biti u zemljama koje ne osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite podataka. Neovisno o tome, sve povezane podružnice dužne su osobne podatke tretirati na način koji je u skladu s ovom izjavom. Da biste dobili dodatne informacije o zaštitnim mjerama koje provodimo pri prekograničnim prijenosima osobnih podataka, obratite nam se služeći se informacijama navedenima u odjeljku „Vaši izbori privatnosti”.

Promjene u našoj Izjavi o privatnosti

Redovito provjeravajte našu Izjavu o privatnosti jer povremeno možemo mijenjati ili ažurirati dijelove ovih Pravila o zaštiti podataka, što podliježe svim primjenjivim zahtjevima za suglasnost. Sve promjene pravodobno će biti objavljene na ovoj stranici, zajedno s novim datumom stupanja na snagu koji će biti vidljiv na vrhu ove stranice.

Pravila o privatnosti na internetu u PLANTAGEI

U ovoj Izjavi o privatnosti na internetu („Pravila o zaštiti privatnosti”) objašnjava se kako se služimo osobnim podacima navedenima na našim mrežnim stranicama, mobilnim stranicama, mobilnim aplikacijama i ostalim digitalnim uslugama i proizvodima koje kontrolira PLANTAGEA, a koje su povezane s ovim Pravilima o zaštiti privatnosti (kolektivno: „stranice  PLANTAGEA”). PLANTAGEA ima funkciju voditelja obrade osobnih podataka u skladu s nadležnim zakonom.

Ova Izjava o privatnosti ne primjenjuje se na stranice  PLANTAGEA koje nisu povezane s ovim Pravilima o zaštiti privatnosti ili s mrežnim stranicama trećih strana.

Vrste informacija koje prikupljamo u mreži

U ovom su odjeljku opisane vrste osobnih podataka koje možemo prikupljati dok upotrebljavate stranice  PLANTAGEA te one uključuju i informacije koje vi navodite i informacije koje prikupljamo automatski kada upotrebljavate stranice  PLANTAGEA.

U svrhu ove Izjave o privatnosti „osobni podaci” jesu informacije koje vas identificiraju ili koje se mogu razumno iskoristiti kako bi vas se identificiralo. Primjeri osobnih podataka uključuju ime, adresu, telefonski broj i adresu e-pošte.

Informacije koje navodite

Ne morate se registrirati za uslugu ili program kako biste primali veliki dio informacija dostupnih putem stranica  PLANTAGEA No neki naši sadržaji dostupni su samo registriranim ili identificiranim korisnicima te ćete morati otvoriti profil ili navesti specifične informacije o sebi kako bismo vam mogli pružiti uslugu.

Osnovni podaci koje pružate posjetom stranica  PLANTAGEA

PLANTAGEA prikuplja osobne informacije koje pružate na stranicama  PLANTAGEA, primjerice, kada kupujete proizvod, da biste dobili marketinške proizvode i informacije, kontaktirali s korisničkom službom  PLANTAGEA ili odgovorili na upitnike ili ankete  PLANTAGEA One mogu uključivati:

 • kontaktne informacije poput vašeg imena, adrese, telefonskog broja ili adrese e-pošte
 • registracijske informacije poput vašeg korisničkog imena i lozinke
 • informacije o zaposlenju, obrazovanju i ostale popratne informacije kada se raspitujete o zaposlenju u društvu PLANTAGEA
 • informacije o plaćanju (kao što su informacije o banki, broj kartice za plaćanje, datum kada kartica istječe, adresa za dostavu i adresa za naplatu)
 • sadržaj koji vi možete navesti (primjerice, pri popunjavanju našeg Internetskog obrasca za kontakt ili pri slanju drugih podataka).
Osobni podaci koje dijelite tijekom ostalih interakcija na stranici PLANTAGEA

Možete se obratiti PLANTAGEI kako biste postavili pitanja, raspravili o svojim dvojbama ili prijavili probleme s našim proizvodima. Ako komunicirate s m PLANTAGEA ili od njega zatražite informacije, možda ćete trebati navesti svoje kontaktne informacije kao i sve osobne podatke koji su važni za vaš zahtjev.

Informacije koje se mogu automatski prikupljati

Kada upotrebljavate stranice  PLANTAGEA, također možemo automatski prikupljati određene informacije o upotrebi te o uređaju, kao što je opisano u nastavku.

Kada posjećujete stranice  PLANTAGEA, možemo zabilježiti adresu internetskog protokola („IP”) vašeg računala ili drugog elektroničkog uređaja. IP adresa identificira elektronički uređaj koji upotrebljavate za pristup stranicama, što nam omogućuje da komuniciramo s vašim računalom dok pretražujete stranice  PLANTAGEA i prilagođavate sadržaj svojim potrebama.

Kolačići i ostale tehnologije praćenja

Informacije o vašoj upotrebi stranica  PLANTAGEA prikupljamo i tehnologijama praćenja kao što su kolačići i web-pratilice. „Kolačić” je jedinstveni numerički kod koji se prenosi na vaše računalo radi praćenja vaših interesa i preferencija te kako bi vas se prepoznalo kao posjetitelja koji se vraća. „Web-pratilica” transparentna je grafička slika postavljena na mrežnu stranicu, e-poštu ili oglas koja omogućuje praćenje stvari kao što su aktivnost korisnika i promet stranice. Ove tehnologije pomažu u pamćenju vaših preferencija i omogućuju nam da vam pružimo sadržaj i značajke koji će vas vjerojatno najviše zanimati na temelju analize podataka o klikovima koja pokazuje vaše prethodne aktivnosti na stranicama  PLANTAGEA U oglašavanju upotrebljavamo servis Google Display Advertising (odnosno njegove usluge Retargeting with Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager integration i Google Analytics Demographics i Interest Reporting) kako bismo (1) vam pokazali svoje oglase na drugim mrežnim stranicama na temelju vaših prijašnjih posjeta stranicama  PLANTAGEA i (2) bolje razumjeli dojmove koje ostavljaju naši oglasi te upotrebu oglašivačkih servisa. Kad je riječ o usluzi Google Analytics Demographics and Interest Reporting, možemo se poslužiti podacima iz Googleova oglašavanja na temelju interesa ili podacima publike treće strane (kao što su dob, spol i interesi) uz servis Google Analytics kako bismo razumjeli i poboljšali svoje marketinške kampanje i sadržaj stranice.

Dio našeg internetskog oglašavanja odvija se putem servisa Google Display Advertising. U sklopu tog programa upotrebljavamo značajke servisa Google Analytics kao što je Retargeting. U vezi s tom značajkom i ostalim značajkama koje nude oglašivačke mreže, mi i operateri oglašivačkih mreža, uključujući Google, možemo upotrebljavati kolačiće treće strane (kao što je DoubleClick kolačić), a u nekim slučajevima i kolačiće prve strane (kao što je Google Analytics kolačić), da bismo informirali, optimizirali i nudili oglase diljem interneta na temelju prethodnih posjeta korisnika stranicama  PLANTAGEA Kad posjetite stranice  PLANTAGEA, možemo vam pokazati i oglase naših podružnica.

Servis Google Ads možete isključiti tako da odete na stranicu http://www.google.com/ads/preferences. Ako ne želite da se servis Google Analytics koristi vašim podacima, u svoj preglednik možete instalirati dodatak kojim isključujete Google Analytics. Dodatak možete preuzeti na stranici za isključivanje servisa Google Analytics.

Ova stranica  PLANTAGEA nije osmišljena da bi odgovarala na signale o nepraćenju koje dobiva iz preglednika.

Više o kolačićima i ostalim tehnologijama praćenja, uključujući način kako ih onemogućiti, možete saznati posjetite li stranicu http://www.allaboutcookies.org/. Imajte na umu da su neki kolačići ključni za funkcioniranje naših stranica te će njihovo brisanje ili onemogućavanje smanjiti funkcionalnost stranice.

Praćenje mobilnog uređaja

Neke stranice  PLANTAGEA dostupne su i kao mobilne aplikacije ili mobilne stranice koje možete upotrebljavati na svojem mobilnom uređaju. Ako se za pristup stranicama  PLANTAGEA i njihovu upotrebu služite mobilnim uređajem, uz prethodno pisane informacije, možemo prikupljati i sljedeće informacije specifične za mobilni uređaj: identifikacijski broj uređaja ili reklame, vrstu uređaja, vrstu hardvera, adresu kontrole pristupa mediju („MAC”), međunarodni identitet mobilne opreme („IMEI”), verziju vašeg mobilnog operativnog sustava, platformu koju upotrebljavate za pristup stranici  PLANTAGEA ili za njezino preuzimanje (npr. Apple, Google, Amazon, Windows), informacije o lokaciji i informacije o upotrebi za vaš uređaj i vašu upotrebu stranica  PLANTAGEA

Informacije prikupljene iz drugih izvora

Informacije o vama možemo kombinirati tako da informacije zabilježene pri posjetu jednoj stranici  PLANTAGEA kombiniramo s informacijama zabilježenima pri posjetima drugim stranicama  PLANTAGEA Također možemo kombinirati informacije o vama koje su prikupljene na stranicama  PLANTAGEA s informacijama koje smo prikupili izvan mreže kao i s informacijama koje smo dobili od trećih strana.

Kako se koristimo vašim informacijama

Vašim se osobnim podacima koristimo kako bismo vam pružili proizvode i usluge koje zatražite, komunicirali s vama, poboljšali vaše iskustvo na stranicama  PLANTAGEA, općenito unaprijedili svoje proizvode i usluge te ostale poslovne svrhe. Te upotrebe također mogu uključivati bilježenje, organizaciju, strukturiranje, pohranu, prilagodbu ili izmjenu, pronalaženje, obavljanje uvida, uporabu, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje osobnih podataka. Osobni podaci koje prikupimo o vama mogu biti pohranjeni pet godina od naše zadnje interakcije s vama, nakon čega će se podaci arhivirati samo onoliko dugo koliko je to razumno potrebno u prethodno navedene svrhe, u skladu s nadležnim zakonima.

Google oglašavanje

Na našoj stranici koristimo AdSense oglašavanje.

Plantagea, zajedno s trećim stranama kao što je Google, koristi kolačiće kako bi skupili podatke o postupanju korisnika s oglasima i drugim servisnim funkcijama na našoj stranici.

Google, kao treća strana, koristi kolačiće za prikazivanje oglasa na stranici. Korištenje kolačića omogućuje prikazivanje oglasa korisnicima na osnovi njihovih prijašnjih posjeta stranici www.plantagea.hr i drugim stranicama na Internetu.

Korisnici mogu odabrati nepersonalizirano oglašavanje posjetom Google stranici Google Ad Settings na poveznici https://adssettings.google.com/ ili mogu spriječiti korištenje kolačića treće strane posjetom na stranicu https://www.aboutads.info.

Remarketing – usmjereno oglašavanje (Google remarketing)

Ako ste prihvatili sve kolačiće, na našoj web stranici koristi se tehnologija retargetinga tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Američke Države (“Google”) kao izvršitelj obrade. Ova tehnologija omogućuje nam ciljano oglašavanje naših web stranice i usluga u Google oglasnoj mreži (Adsense) osobama koje su u zadnjih 30 dana posjetile sadržaje naše web stranice i koje su prihvatile remarketing kolačić. Definicija kolačića je objašnjena pri vrhu ovog dokumenta.

Oglasi koji će vam se prikazivati na drugim internet stranicama koje sudjeluju u Google oglasnoj mreži (Adsense) odabrat će se prema analizi prethodnih podataka o korištenju naše web stranice i zapisa iz kolačića. Osobni podaci neće biti pohranjeni. U slučaju retargeting tehnologije, kolačić će biti pohranjen na vašem računalu ili mobilnim uređajima kako bi prikupio informacije o vašim interesima i prilagodio oglase posebno prema pohranjenim podacima.

Nositelj podataka može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića s naše web stranice pomoću odgovarajućih postavki svog internetskog preglednika i time trajno uskrati postavljanje kolačića. Takva postavka u internet preglednik spriječila bi Google da stavlja kolačić za remarketing. Kolačiće koje Google već upotrebljava mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Svakim posjetom naših internet stranicama u koje je implementiran remarketing značajka, osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi nositelj podataka, prenijet će se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovi osobni podaci pohranjuje Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google te osobne podatke može podijeliti s trećim stranama. Nositelj podataka ima mogućnost davanja prigovora Googleu kao voditelju obrade na zbirku podataka koju generira i obrađuje Google te se isključiti iz njezine daljnje obrade. U tu svrhu, nositelj podataka mora se spojiti na internet stranicu https://adssettings.google.com/https://adssettings.google.com/ i postaviti željene postavke.

Više informacija te pravila o privatnosti i oglašavanja tvrtke Googleu nalazi se na ovoj adresi: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Pružanje proizvoda i usluga koje zatražite

Ako odaberete kupiti naš proizvod ili primati našu uslugu, osobnim podacima koje pružite putem stranica  PLANTAGEA koristimo se da bismo upravljali vašim narudžbama i računima, obrađivali plaćanja, odgovarali na vaša pitanja, pružali vam tražene usluge i ponudili optimalno korisničko iskustvo.

Marketing

Od  PLANTAGEA i njegovih podružnica također možete primati marketinške informacije, primjerice ponude o proizvodima ili uslugama povezanima s m PLANTAGEA, pozive da sudjelujete u anketama o našim proizvodima ili obavijesti o posebnim promocijama. U takvim ćemo se slučajevima koristiti vašim kontaktnim i ostalim osobnim podacima kako bismo vam slali marketinške informacije.

Iskustva prilagođena korisniku

Osobni podaci koje navedete mogu se upotrijebiti za stvaranje ponuda, informacija ili usluga prilagođenih korisniku, odnosno osmišljenih prema vašim interesima i preferencijama. Također se možemo koristiti IP adresom i podacima koje automatski dobivamo s pomoću kolačića ili sličnih tehnologija praćenja da bismo stranice  PLANTAGEA učinili jednostavnijima za upotrebu i snalaženje kao i da bismo personalizirali sadržaj na stranicama  PLANTAGEA predviđajući koje bi vas informacije i usluge mogle zanimati.

Unaprjeđenje poslovanja i proizvoda

PLANTAGEA analizira informacije koje ste pružili kako bi utvrdio nove činjenice koje mu mogu pomoći da bolje razumije potrebe korisnika te da poboljša, razvije i ocijeni proizvode, usluge, materijale i programe. U navedene svrhe  PLANTAGEA ne koristi se informacijama koje vas mogu izravno identificirati.

Analitika i unaprijeđenje stranice

Informacije koje ste pružili i informacije o vašoj upotrebi stranica  PLANTAGEA koje automatski prikupljamo možemo iskoristiti u praćenju korisničkih uzoraka prometa i preferencija radi unaprjeđenja, analize i optimizacije stranice.

Pravni temelj za obradu

U skladu s europskim zakonima o zaštiti podataka,  PLANTAGEA mora imati pravni temelj za obradu vaših osobnih podataka. Pravni temelj koji se primjenjuje u pojedinom slučaju ovisit će o tome u koju od određenih, prethodno opisanih, svrha  PLANTAGEA obrađuje vaše osobne podatke:

 • U određenim slučajevima PLANTAGEA može zatražiti vašu privolu za prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka. Ako odlučite dati svoju privolu, kasnije je možete povući tako da nam se obratite na način opisan u odjeljku „Vaši izbori privatnosti”. Imajte na umu da povlačenje privole neće utjecati na obradu koja je već izvršena.
 • U nekim slučajevima obrada vaših osobnih podataka može biti nužna ako bi sve bilo u skladu s nadležnim zakonom ili uredbom, ili radi provedbe ugovora kojemu podliježete. Možda nećete moći odustati od te obrade ili bi vaš izbor da odustanete mogao utjecati na našu sposobnost izvođenja ugovornih obveza na koje smo se obvezali prema vama.
 • U još nekim slučajevima PLANTAGEA može obrađivati vaše osobne podatke na temelju legitimnih interesa PLANTAGEA da vas obavještava o našim proizvodima i uslugama te o znanstvenim istraživanjima i mogućnostima edukacije. Imate pravo odustati od svake takve obrade vaših osobnih podataka. To možete učiniti tako da nam se obratite na način opisan u odjeljku „Vaši izbori privatnosti”.
Informacije koje dijelimo

Vaše osobne podatke dijelimo samo s trećim stranama kako je opisano u nastavku. Osobne podatke ne prodajemo i ne dajemo u najam trećim stranama za njihove vlastite marketinške potrebe.

Oglašavanje treće strane i internetsko bihevioralno oglašavanje

Na mrežnim stranicama i mobilnim servisima trećih strana možda ćete dobiti internetske oglase za proizvode i usluge  PLANTAGEA koji su prilagođeni vama, primjerice, na temelju informacija koje navedete na mrežnoj stranici  PLANTAGEA ili na mrežnoj stranici treće strane koje posjećujete ili na temelju vaše aktivnosti pregledavanja, kupovina ili interesa. Takve vrste korisniku prilagođenih internetskih reklama mogu potjecati iz nekoliko izvora, primjerice:

 • Informacije koje vas ne identificiraju, a koje smo dobili iz kolačića i ostalih tehnologija praćenja na našim stranicama PLANTAGEA možemo podijeliti sa svojim pružateljima oglašivačkih usluga.
 • Neke stranice PLANTAGEA sudjeluju u internetskom bihevioralnom oglašavanju (koje se ponekad naziva i oglašavanje retargetiranjem ili oglašavanje temeljeno na interesima). Te stranice možete identificirati s pomoću poveznice „Advertising Choices” (Oglašavačke mogućnosti) u podnožju. Partneri u našoj oglašivačkoj mreži mogu staviti kolačiće na naše stranice PLANTAGEA i na druge internetske stranice trećih strana i koristiti se njima da bi prikupljali informacije o vašim aktivnostima kako bi vam ponudili internetske reklame utemeljene na vašim interesima. Kada dobijete internetsku bihevioralnu reklamu  PLANTAGEA, vidjet ćete ikonu „Add Choices” (Oglašivačke mogućnosti). Kliknete li na tu ikonu ili poveznicu, to će vas preusmjeriti na internetsku stranicu na kojoj možete upravljati upotrebom podataka o vašoj povijesti pregledavanja koja se upotrebljava za slanje internetskih bihevioralnih oglasa ili možete onemogućiti takvu upotrebu. Ako je onemogućite, i dalje ćete moći vidjet oglase na internetu, uključujući oglase  PLANTAGEA koji su utemeljeni na drugim informacijama (npr. temelje se na sadržaju stranice koju pregledavate umjesto na vašim prethodnim klikovima). U nekim slučajevima ti oglašivači treće strane i dalje mogu prikupljati podatke o vašoj aktivnosti pregledavanja, ali te podatke neće upotrebljavati kako bi vam nudili reklame temeljene na vašim prošlim pregledavanjima interneta.
 • Neki internetski preglednici mogu internetskim stranicama s kojima preglednik komunicira odašiljati signale o nepraćenju. Na dan kad je ova Izjava o privatnosti stupila na snagu još nije utvrđen industrijski standard o tome kako odgovoriti na te signale. Stoga PLANTAGEA trenutačno ne odgovara na te signale. Kao što je prethodno navedeno, oglašivače koji se koriste vašom povijesti pregledavanja da bi vam ponudili internetske bihevioralne reklame možete onemogućiti tako da posjetite oglašivačke mogućnosti.
Podružnice, prodavači i dobavljači

Surađujemo s dobavljačima i podružnicama. Pomažu nam u poslovanju i u utvrđivanju tko nužno mora imati pristup vašim osobnim podacima tijekom pružanja usluga društvu PLANTAGEA Te strane nećemo ovlastiti za upotrebu vaših osobnih podataka ni u koju svrhu koja nije povezana s poslovanjem  PLANTAGEA i s njime povezanih podružnica. Također ne dijelimo osobne podatke iz zemalja koje zahtijevaju privolu, osim ako je prije dijeljenja s povezanim podružnicama dobivena privola. Od njih zahtijevamo da vaše osobne podatke obrađuju u skladu s ovom Izjavom o privatnosti.

Stranice udruženih brendova

Možemo sklapati partnerstva s drugim društvima kako bismo vam pružili sadržaj ili usluge na zajedničkom temelju udruženih brendova. Na stranici udruženih brendova na zaslonu će biti prikazani i logotip  PLANTAGEA i logotip partnera udruženog brenda. Trebali biste pročitati Pravila o zaštiti privatnosti svakog od naših udruženih partnera jer se u nekim aspektima mogu razlikovati od naših Pravila o zaštiti privatnosti. Čitanje tih pravila pomoći će vam u donošenju informirane odluke o tome hoćete li na toj stranici ostaviti svoje informacije.

Izvješća o proizvodima

Ako se obratite društvu PLANTAGEA u pogledu svojeg iskustva upotrebe nekog od naših proizvoda, možemo se koristiti informacijama koje navedete pri predaji izvješća imenovanom vladinom regulatornom tijelu, kako nam je propisano zakonom.

Zakonska prava i obveze

U određenim ograničenim okolnostima  PLANTAGEA trebat će otkriti vaše osobne podatke kako bismo poštivali zakonsku obvezu ili zahtjev, primjerice kako bismo poštivali obveze izvješćivanja vladinih regulatornih tijela o sigurnosti naših proizvoda ili u vezi s prodajom ili prijenosom jedne naše proizvodne linije ili odjela ili više njih, što uključuje usluge pružene putem jedne stranice  PLANTAGEA ili više njih. U takvim ćemo slučajevima poduzeti potrebne mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke u mjeri u kojoj je to moguće. Također zadržavamo pravo korištenja osobnim podacima u svrhu ispitivanja i kaznenog progona korisnika koji se ne pridržavaju naših pravila ili koji se ponašaju na nelegalna ili štetan način prema drugima ili prema tuđoj imovini.

Promjena u organizaciji

U slučaju da PLANTAGEA odluči reorganizirati naše  ili se povući iz njega prodajom, udruživanjem ili akvizicijom, PLANTAGEA može podijeliti osobne podatke o vama sa stvarnim ili mogućim kupcima. Od svih stvarnih ili mogućih kupaca zahtijevat ćemo da se prema tim osobnim podacima odnose na način koji je u skladu s ovom izjavom.

Zaštita privatnosti djece

PLANTAGEA na svojim stranicama svjesno ne prikuplja ili ne upotrebljava osobne podatke izravno od djece (PLANTAGEA „djecu” definira kao maloljetne osobe mlađe od 18) godina. Ne dopuštamo svjesno djeci da naručuju naše proizvode da komuniciraju s nama ili da se koriste bilo kojom od naših internetskih usluga. Ako ste roditelj i saznali ste da nam je vaše dijete dalo informacije, obratite nam se na neki od načina navedenih u nastavku te ćemo zajedno s vama riješiti nastali problem.

Vaši izbori privatnosti

Imate pravo dobiti na uvid te dobiti primjerak osobnih podataka o vama koje zadržavamo te imate pravo tražiti od nas da ispravimo netočne ili nepotpune osobne podatke o vama. Imate pravo primiti podatke koje ste nam pružili u strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade. Također možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ili ograničavanje njihove obrade te imate pravo prigovora na obradu osobnih podataka o sebi. Da biste zatražili pristup osobnim podacima o sebi, istaknuli što vas brine, uložili pritužbu ili zahtjev za ispravkom, ili kako biste odustali od određenih programa, obratite se našem Uredu za pitanja privatnosti klikom na poveznicu Kontakt na stranici  PLANTAGEA koju upotrebljavate, upotrebom kontaktnih informacija  PLANTAGEA u mobilnoj aplikaciji  PLANTAGEA koju upotrebljavate ili slanjem e-poruke na adresu plantagea@plantagea.hr.

Odgovornost nadležnog tijela za zaštitu podataka u Hrvatskoj jest osigurati da se u zemlji Hrvatskoj pridržava zakona o privatnosti. Za više informacija o svojim pravima na privatnost ili ako ne možete riješiti problem izravno s nama te želite uložiti pritužbu, obratite se na: plantagea@plantagea.hr.

U svakoj komunikaciji s m PLANTAGEA obavezno navedite svoju adresu e-pošte, adresu internetske stranice, mobilnu aplikaciju i/ili određeni proizvod  PLANTAGEA kojemu ste dali svoje osobne podatke (npr. www.plantagea.hr) kao i detaljno objašnjenje svojeg zahtjeva. Ako biste željeli izbrisati, izmijeniti ili ispraviti svoje osobne podatke te nam se obraćate e-poštom, u predmetno polje e-poruke unesite izraz „Zahtjev za brisanjem“ ili izraz „Zahtjev za izmjenom/ispravkom“. Pravodobno ćemo odgovoriti na sve razumne zahtjeve te ćemo možda morati dodatno potvrditi vaš identitet kako bismo obradili određene zahtjeve.

Sigurnost podataka

PLANTAGEA provodi razumne tehničke, administrativne i fizičke kontrole kako bi zaštitio sve osobne podatke prikupljene putem stranica  PLANTAGEA Međutim, uvijek postoji doza rizika da bi neovlaštena treća strana mogla presresti internetski prijenos ili da će netko pronaći način kako omesti naše sigurnosne sustave. Molimo vas da budete iznimno oprezni pri slanju osobnih podataka internetom, a posebice informacije povezane s financijama.  PLANTAGEA ne jamči da neovlaštene treće strane neće imati pristup vašim osobnim podacima. Stoga pri slanju osobnih podataka stranicama  PLANTAGEA morate odvagnuti i koristi i rizike.

Stranice treće strane i dodaci za društvene mreže

Ova Izjava o privatnosti ne primjenjuje se na stranice  PLANTAGEA koje nisu povezane s ovom Izjavom o privatnosti ili s mrežnim stranicama trećih strana na koje se mogu povezivati stranice  PLANTAGEA Stranice  PLANTAGEA mogu se koristiti dodacima za društvene mreže (npr. gumb „Sviđa mi se” na Facebooku, gumb „Podijeli na Twitteru”) kako bi vam omogućile jednostavno dijeljenje informacija s drugima. Kada posjetite stranice  PLANTAGEA, operater dodataka za društvene mreže na vaše računalo ili drugi elektronički uređaj može postaviti kolačić koji tom operateru omogućuje da prepozna pojedince koji su prethodno posjetili našu stranicu. Ako ste prijavljeni na društvenu mrežu (npr. Facebook, Twitter) dok pregledavate našu stranicu  PLANTAGEA, dodatak za društvene mreže omogućuje toj društvenoj mreži da prima informacije o tome da ste posjetili našu stranicu  PLANTAGEA Dodatak za društvene mreže također omogućuje društvenoj mreži da dijeli informacije o vašim aktivnostima na našoj stranici  PLANTAGEA s ostalim korisnicima društvene mreže. Tim postavkama dijeljenja upravlja društvena mreža, a za njih je nadležna njihova Pravila o zaštiti privatnosti.

Promjene u našim Pravilima o zaštiti privatnosti

Osobne podatke upotrebljavat ćemo samo na način opisan u ovim važećim Pravilima o zaštiti privatnosti kada su informacije prikupljene od vas ili kada ste ih vi odobrili. Međutim, zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku promijeniti uvjete ovih Pravila o zaštiti privatnosti, što ovisi i o svim primjenjivim zahtjevima za odobrenje. Sve promjene Pravila o zaštiti privatnosti bit će objavljene na ovoj stranici, zajedno s novim danom stupanja na snagu.  PLANTAGEA savjetuje vas da redovito provjeravate je li došlo do kakvih promjena Pravila o zaštiti privatnosti. Sa svim osobnim podacima koje se prikupe na temelju vaše kontinuirane upotrebe stranica  PLANTAGEA postupat će se u skladu s trenutačno objavljenim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Dodatni jezik za internetske Uvjete upotrebe

Privatnost i sigurnost

PLANTAGEA poštuje vašu privatnost, cijeni naš odnos te je predan čuvanju vaše privatnosti. Shvaćamo koliko je našim klijentima i posjetiteljima stranica  PLANTAGEA važna privatnost. Osobne podatke koji pojedinca mogu osobno identificirati upotrebljavamo pridržavajući se naših Pravila o zaštiti privatnosti. Pristupanjem internetskim stranicama  PLANTAGEA i njihovom upotrebom pristajete na to da budete obvezani tim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Shvaćate i suglasni se da se pri slanju svojih informacija koje vas mogu osobno identificirati internetskim stranicama  PLANTAGEA ne može dati apsolutno jamstvo sigurnosti iako  PLANTAGEA provodi mjere zaštite kako bi spriječio neovlašteni pristup ili presretanje.

U malo vjerojatnom slučaju presretanja ili neovlaštenog pristupa unatoč uloženim naporima,  PLANTAGEA ne preuzima odgovornost za takva presretanja ili neovlašteni pristup kao ni za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu (uključujući izgubljenu dobit) koju pretrpe klijent ili korisnik, čak i kad je društvu PLANTAGEA prethodno savjetovano da postoji mogućnost takvih šteta,  PLANTAGEA ne izjavljuje, ni izričito niti implicitno, da su informacije koje navede bilo koji klijent sigurne od presretanja ili neovlaštena pristupa te ne daje nikakva implicitna jamstva o tržišnom jamstvu i prikladnosti za određenu svrhu. Svaki korisnik odgovoran je za povjerljivost svoje lozinke.

Scroll to Top