Odebljana biserka – Buglossoides incrassata (Guss.) I. M. Johnst.

Buglossoides incrassata (Guss.) I. M. Johnst. = Lithospermum incrassatum Guss., Boraginaceae, odebljana biserka. Od slične vrste Buglossoides arvense razlikuje se po čaški koja je vidljivo […]

Odebljana biserka – Buglossoides incrassata (Guss.) I. M. Johnst. Čitaj dalje »